Op 17 mei, de dag waarop wereldwijd de Internationale Dag tegen homofobie, transfobie en bifobie (IDAHOT) wordt gevierd, geven wij uiting aan ons engagement voor de bescherming van de mensenrechten en de bevordering van gelijkheid voor allen. Tolerantie en respect voor diversiteit zijn van fundamenteel belang voor een open en democratische samenleving.

Wij blijven ons inzetten voor de bescherming van gelijke rechten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en homo’s (LHBTIQ) wereldwijd, dus ook in Suriname,

Ofschoon homoseksualiteit in Suriname niet strafbaar is en geweld tegen LHBTIQ-mensen relatief weinig voorkomt, is het nog steeds niet mogelijk om een partner van een gelijk geslacht als zodanig te registreren, met alle sociaal maatschappelijke gevolgen van dien.

Op 17 mei 1990, IDAHOT, schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO homoseksualiteit officieel van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. Op deze dag wappert sindsdien de regenboogvlag op vele plaatsen en worden activiteiten georganiseerd ter markering van dit feit. Dit jaar voert de KLM op deze dag een vlucht uit van Amsterdam naar Paramaribo met een crew die voornamelijk bestaat uit leden van de LHBTIQ(-bondgenoten) gemeenschap. Dit soort activiteiten is belangrijk vanwege de zichtbaarheid die daarmee gegeven wordt en de bijdrage die daarmee geleverd wordt aan de emancipatie en empowerment van LHBTIQ mensen.

KLM voert ‘Regenboog vlucht’ uit naar Suriname