De VNR is een proces waarbij de lidstaten van de Verenigde Naties de implementatie van de 17 gestelde Sustainable Dvelopment Goals (SDG’s), met als thema ‘Leave no one behind”, beoordelen en presenteren. Elk jaar wordt de focus op andere SDG’s gelegd. Dit jaar waren dat SDG 4 Kwalitatief Onderwijs, SDG 5 Gender Gelijkheid, SDG 14 Leven Onder Water, SDG 15 Leven Op Land en SDG 17 Partnerschappen (om de doelen te bereiken).

Na de presentaties van de verschillende overheden kregen andere landen en vertegenwoordigers van kwetsbare groepen de kans om vragen te stellen over de implementatie. De Surinaamse overheid werd vertegenwoordigd door de Minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, en de Surinaamse ambassadeur in New York, Sunil Sitaldien. Hun focus was op de SDG’s 4, 15 en 17.

Rachel Wittenberg heeft dit jaar namens PAREA, met consultatie van de VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname) en het CSO netwerk van Suriname, BINI, het statement voorgedragen tijdens de VNR van Suriname. Daarin kwam duidelijk naar voren de vraag hoe Suriname ervoor zal zorgdragen de implementatie van de SDG’s inclusief te maken en daardoor niemand uit te sluiten, vooral niet de kwetsbare groepen.

Op dinsdag 12 juli, tijdens één van de side events, heeft PAREA tevens een presentatie gegeven over de bevindingen en de aanbevelingen uit het VNR-spotlight report. Dit rapport is, in opdracht van Parea en met financiële ondersteuning van COC Nederland, geschreven is door Milton Castelen aan de hand van het VNR rapport van de Republiek Suriname en focust ook op de doelen 4, 5 en 17.

Voor aanvang van de VNR-week is het rapport ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in New York is het overhandigd aan de Surinaamse ambassadeur in New York Sunil Sitaldien. Ook de Nederlandse Missie, gevestigd is in New York, heeft een kopie van dit rapport mogen ontvangen.

Voluntary National Review (VNR) – New York