De commissie Mensenrechten is op woensdag 13 juli 2022 opnieuw in vergadering bijeengekomen. Het gaat hier om een hearing in het kader van mensenrechten.
Voor de vergadering hebben de volgende organisaties deelgenomen:

 • PAREA
 • Women’s Right Centre
 • Stichting Projecta
 • Stichting Lobi Health Center
 • LBGT Platform
 • Foundation HE & HIV en
 • WSW Foundation


Tijdens de vergadering is er een uiteenzetting gegeven van de bedoeling van de meeting. De commissieleden hebben enkele voorstellen en aandachtspunten betreffende de issues van de LBGT voorgelegd. In het kader van mensenrechten is er besloten dat de verschillende LBGT groepen een lijst met obstakels zullen opsturen naar de commissie.
De commissie zal hierna een compleet rapportage maken en presenteren in een huishoudelijke vergadering.
De commissie Mensenrechten bestaat uit de leden:

 • Hr. Drs. Dew Sharman
 • Hr. Mr. Patrick Kensenhuis
 • Hr. Henk Aviankoi
 • Mw. Claudie Sabajo
 • Hr. Edgar Sampie
 • Hr. Drs. Soewarto Moestadja en
 • Hr. Ivanildo Plein

Bron: www.facebook.com/denationaleassemblee/posts/pfbid02Xg86CxVqW4wZwWTnZGHZUY3iYPndRjzrwSgN9huSSpPvtuEyerfExE6Ns8H7AaVSl

Vergadering commissie Mensenrechten Nationale Assemblee