De LGBT-emancipatie in Suriname maakt een snelle ontwikkeling door. In de maatschappij groeit steeds meer het bewustzijn dat LGBTs in de eerste plaats medemensen zijn, die recht hebben op een waardevol leven waarbij zij hun geaardheid niet hoeven te verbergen.

Parea Suriname ondersteunt die ontwikkeling. Parea is een netwerk van lesbische, homo-, bi- en transseksuele personen die midden in de maatschappij staan. Onze leden hebben veelal een hoger opleidingsniveau en zijn bijvoorbeeld werkzaam in het onderwijs, consultancy, ICT, bij grote (staats-)bedrijven, of zijn zelfstandig ondernemer.

‘Parea’ is een oud Grieks woord voor een groep vrienden, die regelmatig bij elkaar komt om te praten over het leven, hun ideeën en waarden. Vrienden die elkaar in staat stellen geestelijk te groeien. Een naam die goed aansluit bij onze doelstelling.

Parea helpt leden bij het aangaan van de specifieke uitdagingen waar gay professionals zich voor gesteld zien. Maar Parea wil ook van betekenis zijn voor de maatschappij als geheel. Onze leden organiseren projecten en activiteiten die de samenleving als geheel ten goede komen.

Parea biedt leden zakelijke en vriendschappelijke contacten en is een ondersteunend netwerk van gelijkdenkenden. Naast maandelijkse activiteiten voor de leden, variërend van borrels tot workshops, sport- en culturele activiteiten, werken we naar buiten toe aan het in positieve zin bijdragen aan het imago van de Surinaamse LGBT gemeenschap.

English

Parea is an association of lesbian, gay, bi- or transsexual (LGBT) persons in Suriname with a higher education or comparable career.

Parea serves as a support network, providing Surinamese gay professionals with social and business contacts to further their careers and enrich their lives.

Parea members are active in e.g. education, consultancy, IT, in bigger (state) companies, or are entrepreneurs.

But we want to contribute to society as a whole as well. Our members organize projects which benefit the whole society. Parea members want to lead by example and foster a positive image of the Surinamese LGBT community.

Français

Paréa est une association de personnes lesbiennes, homo-, bi- et transsexuels au Suriname, diplomés de l’enseignement supérieur ou d’une position professionnelle comparable.

Paréa sert comme un réseau de soutien, offrant aux professionnels gay surinamais des contacts d’affaires et des contacts sociaux qui leur permettent de poursuivre leurs carrières et d’enrichir leurs vies.

Les membres de Paréa travaillent dans l’éducation, le conseil extérieur, les TIC, ou des entreprises.

Mais nous voulons également nous engager pour la société en générale. Nos membres entament des projets pour bénéficier l’ensemble de la société surinamaise, pour ainsi contribuer à la création d’une image favorable de la communauté LGBT au Suriname.

Português

A associação Parea é uma rede de para lésbicas, gays, bi- e transexuais (LGBT) com educação superior ou carreira equivalente no Suriname.

A Parea serve como uma rede de suporte, fornecendo a profissionais surinameses gays contatos sociais e comerciais para que eles avancem em suas carreiras e enriqueçam suas vidas.

Os membros da Parea trabalham nas áreas de educação, consultoria, TI, em grandes estatais ou como empresários, entre outros.

Mas queremos contribuir com a sociedade de maneira global também. Nossos membros organizam projetos que beneficiam todo o Suriname. Os membros da Parea querem, por exemplo, promover uma imagem positiva da comunidade LGBT no país.