Dit jaar zal Suriname als één van de 45 rapporterende landen zijn eerste vrijwillige beoordeling (VNR) verrichten van de implementatie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de daarbij behorende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs). Het landenrapport dat voortvloeit uit het VNR zal, in juli 2022, tijdens de 10e sessie van het High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) van de Verenigde Naties, in New York, ter discussie staan. De HLPF-2022 zal zich focussen op de implementatie van SDG 4 over kwaliteitsonderwijs, SDG 5 over gendergelijkheid, SDG 14 over leven onder water, SGD 15 over leven op het land en SDG 17 over partnerschappen voor de doelen.

Aanvullend op het landenrapport van de regering, heeft PAREA, de vereniging van LGBT-professionals, het initiatief genomen om een SDG-spotlightrapport over de SDG’s 4, 5 en 17 te produceren. Dit initiatief is ondersteund door COC-Nederland en het spotlightrapport is geschreven door de mensenrechtenconsultant Milton Castelen. Het spotlightrapport heeft als uitgangspunt het kernbeginsel van de 2030-Agenda, te weten “Leave No One Behind”. Dit beginsel heeft als doel dat alle mensen hun potentieel kunnen ontplooien in waardigheid, gelijkheid en in een gezonde omgeving. Het spotlightrapport zet uiteen hoe in Suriname die gezonde omgeving afwezig is voor LGBTQI-individuen en zij daardoor belemmerd worden in het in waardigheid en gelijkheid ontplooien van hun potentieel. 

Namens PAREA zal Rachel Wittenberg het rapport in New York presenteren tijdens het evenement “Leave no One Behind: Adapting and implementing SDGs with and for LGBTQI+ Communities”, op 12 juli 2022. Uit beleefdheid naar de Surinaamse regering heeft de voorzitter van PAREA, dhr. Winston Lieveld, een exemplaar van het spotlightrapport, voorafgaand aan de presentatie in New York, overhandigd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (MBIBIS). Namens MBIBIS is het rapport in ontvangst genomen door de Onderdirecteur Multilaterale Aangelegenheden mw. Vanessa Rijkland.

PAREA hoopt in New York ook ontvangen te worden door de Permanente Vertegenwoordiger van Suriname, Ambassadeur Sunil Sitaldin, om aan hem een exemplaar van het spotlightrapport te kunnen overhandigen. Daarvoor, en voor zijn deelname aan het evenement “Leave no One Behind: Adapting and implementing SDGs with and for LGBTQI+ Communities” op 12 juli 2022, is de ambassadeur formeel aangeschreven. PAREA is ervan overtuigd dat, alleen in goed partnerschap, Suriname erin zal slagen om een inclusieve, welvarende en op welzijn gebaseerde samenleving te creëren.

Download hier het Spotlight Rapport

PAREA overhandigt SDG-spotlight rapport aan Ministerie BIBIS