Parea heeft ten doel lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele personen met een hogere beroepsopleiding, een academische of een daarmee gelijkwaardige opleiding, dan wel van een gelijkwaardig niveau te ondersteunen bij het ontwikkelen van zakelijke en vriendschappelijke contacten ter ondersteuning van hun persoonlijke ontplooiing, sociale behoeften en maatschappelijke ambities.

Dit wordt gedaan door het organiseren van lezingen, gespreksavonden, borrels, sociale, culturele, sportieve en andere activiteiten. Vanuit de vereniging worden er ook activiteiten en projecten geïnitieerd ter vergroting van het maatschappelijke welzijn van de totale samenleving.