Parea heeft twee statutaire vaste commissies, de ballotagecommissie en de kascommissie. Daarnaast is er een Activiteitencommissie en een Commissie Externe Communicatie.

Voor evenementen en projecten worden er aparte commissies in het leven geroepen.