Parea is in samenwerking met het LGBT Platform gestart met de uitvoering van een project gericht op advocacy en awareness. 

Het advocacy gedeelte moet bijdragen aan verbetering van de toegang tot public services door LGBT personen. Awareness zal onder specifieke doelgroepen plaatsvinden en naar de bredere samenleving toe.

Het project is gekoppeld aan het Local Capacity Initiative (LCI) programma dat door CARICOM-PANCAP uitgevoerd wordt. Het LCI project bestaat uit twee delen: capacity building (3 trainingsmodules, waarvan 2 achter der rug zijn) en een practicum.

Het project dat we uitvoeren moet gezien worden als het practicum gedeelte van het project, waarvoor we een small grant hebben gehad.

Er is een programma van activiteiten opgezet om de LGBT sensitiviteit onder verschillende doelgroepen te verbeteren. Dit zullen we doen onder LGBT community, Allies, bestaande netwerken en private sector middels workshops, trainingen, groepsgesprekken. Daarnaast komt er een public awareness campagne. Het is ook de bedoeling om met overheidsinstanties in gesprek te gaan.

CARICOM PANCAP LCI project van start