Parea is i.s.m. het LGBT Platform gestart met het CARICOM PANCAP project LCI.

Een van de activiteiten binnen het project is het ontwikkelen van een nationaal advocacy plan in Suriname. Voor deze activiteit zijn wij een samenwerking aangegaan met Chances for Life (CFL). CFL had een soortgelijk idee, namelijk een CBO Network for Advocacy (CNFA). Alle drie partijen konden zich vinden in deze samenwerking en er is op 12 mei een eerste bijeenkomst gehouden met verschillende organisaties die zich bezich houden met advocacy voor LGBT, Sekswerkers en mensen die leven met HIV. De onderwerpen voor deze bijeenkomst waren een inleiding over advocacy, het belang van advocacy, het belang van samenwerking in netwerkverband en de doelstellingen die een advocacy plan en netwerk zullen moeten behelzen. Eind juni en eind juli zijn er vervolgmeetings.

Een andere activiteit binnen het project is vergroten van de LGBT sensibiliteit onder de private sector. Hier onder valt de activiteit voor de Verklaring van Paramaribo.

Voor het vergroten van de LGBT sensibiliteit onder LGBT is er met een groep LB vrouwen, AYO (Accept your Oriëntation) opgestart. AYO bestaat uit een training in de vorm van groepsgesprekken waarbij het doel is het vergroten van de zelfacceptatie.

Momenteel wordt er gekeken naar met welke leverancier er samengewerkt zal worden voor de awareness campaign video. Vanuit de keuze voor de beste partner wordt het script uitgerold en halverwege juli de uitrol van de video. Er wordt een baseline studie uitgevoerd waar voor een pre- en post assessment van de awareness campaign.

Het ligt ook in de bedoeling een gender en sexual diversity training te verzorgen voor de LGBT community en onze allies.

Voor wat betreft de gesprekken die gevoerd zouden worden met overheidsinstanties, hebben we een set-back ondervonden door het uit functie treden van onze grootste ally binnen de overheid.

Update CARICOM PANCAP LCI project